Technik mechatronik

Technik mechatronik (311410)

Kwalifikacje

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • montowania,
 • eksploatowania,
 • projektowania,
 • oraz programowania
 • urządzeń i systemów mechatronicznych

Będziesz mógł pracować jako:

 • operator maszyn CNC
 • operator urządzeń i układów mechatronicznych,
 • monter układów sterowania,
 • technik działu utrzymania ruchu,
 • specjalista ds. kontroli jakości,
 • technolog,
 • technik serwisu

Możesz pracować jako technik:

 • w biurach projektowania systemów i układów mechatronicznych
 • w zakładach o zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach technologicznych, w zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • w serwisach urządzeń i systemów mechatronicznych

Część zajęć realizowane jest w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na nowoczesnym sprzęcie mechatronicznym.

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej objął patronatem naukowym szkołę-część zajęć jest realizowana na terenie Politechniki Łódzkiej lub przez jej pracowników w szkole. Klasa pod patronatem P&G Gillette.

Praktyki zawodowe organizowane są w zakładach produkcyjnych z najnowocześniejszym parkiem maszynowym w regionie.

Część praktyczna poszczególnych modułów odbywa się w warsztatach szkolnych, pracowniach specjalistycznych oraz w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w I semestrze klasy czwartej.

Tytuł technika uczeń uzyskuje po zdaniu egzaminów na kwalifikacje ( E.3 , E.18, E.19 ) i ukończeniu szkoły.

przedmioty rozszerzone:

 • matematyka ( od klasy 1 do 4 )
 • fizyka ( od klasy 2 do 4 )

przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo ( klasa 3 i 4 )

przedmioty ogólnozawodowe (KPZ) – realizowane od klasy pierwszej do I semestru klasy czwartej. ‚z KPZ nie ma egzaminu, ale bez tych przedmiotów nie można uzyskać tytułu technika).

 • BHP – bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy
 • PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • OMZ – organizacja pracy małych zespołów
 • KPS – kompetencje personalne i społeczne
 • JOZ – język obcy zawodowy ( w naszej szkole język angielski)