Technik mechanik

Technik mechanik (311504)

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • montowania i demontowania maszyn i urządzeń
 • obsługi maszyn i urządzeń, w tym wytwarzania części maszyn
 • organizowania procesów produkcji maszyn iurządzeń
 • nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń

Będziesz mógł pracować jako:

 • mistrz utrzymania ruchu,
 • konserwator lub obsługa maszyn i urządzeń,
 • brygadzista wydziałów montażowych lub naprawczych,
 • asystent głównego mechanika

Możesz pracować na stanowiskach związanych z:

 • wytwarzaniem części maszyn i urządzeń
 • obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • montażem maszyn
 • instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń
 • kontrolą techniczną
 • organizacją i nadzorowaniem prac
 • konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn
 • organizowaniem zaopatrzenia i zbytu

Część praktyczna poszczególnych modułów odbywa się w warsztatach szkolnych, pracowniach specjalistycznych) oraz w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Praktyki zawodowe trwają 7 tygodni.

 • 4 tygodnie w zakładach pracy w I semestrze klasy czwartej
 • 3 tygodnie w warsztatach szkolnych w klasie trzeciej.

Tytuł technika uczeń uzyskuje po zdaniu egzaminów na kwalifikacje ( M.44 , M. 17 ) i ukończeniu szkoły.

przedmioty rozszerzone:

 • matematyka ( od klasy 1 do 4 )
 • fizyka ( od klasy 2 do 4 )

przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo (klasa 3 i 4 )

przedmioty ogólnozawodowe (KPZ) – realizowane od klasy pierwszej do I semestru klasy czwartej. (z KPZ nie ma egzaminu, ale bez tych przedmiotów nie można uzyskać tytułu technika).

 • BHP – bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy
 • PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • OMZ — organizacja pracy małych zespołów
 • KPS – kompetencje personalne i społeczne