Technik informatyk

Technik informatyk (351203)

Kwalifikacje

E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Zdobędziesz wiedzę z zakresu

 • montażu podzespołów komputera i konfiguracji systemów operacyjnych,
 • tworzenia sieci komputerowych i ich obsługi,
 • zarządzania użytkownikami w sieci lokalnej,
 • tworzenia stron internetowych,
 • tworzenia grafiki do stron internetowych,
 • tworzenia i zarządzania bazami danych.

Będziesz mógł pracować

 • w serwisach komputerowych przy naprawie podzespołów komputerowych i konfiguracji systemów operacyjnych,
 • jako operator sieci komputerowych,
 • przy zakładaniu sieci i jej konfiguracji,
 • na stanowisku administratora sieci komputerowej,
 • jako administrator baz danych.

Możesz pracować jako

 • administrator systemów operacyjnych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • projektant i wykonawca stron internetowych,
 • programista baz danych.

 

Część praktyczna poszczególnych modułów odbywa się w pracowniach specjalistycznych oraz w Łódzkim centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w zakładach pracy w pierwszym semestrze klasy trzeciej.

przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo ( klasa 3 i 4 )
 • CAD z elementami sieci lokalnej ( klasa 3 ) – programy do wspomagania projektowania.

przedmioty ogólnozawodowe ( KPZ)realizowane od klasy pierwszej do I semestru klasy czwartej. (z KPZ nie ma egzaminu, ale bez tych przedmiotów nie można uzyskać tytułu technika).

 • BHP – bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy
 • PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • OMZ – organizacja pracy małych zespołów
 • KPS – kompetencje personalne i społeczne
 • JOZ – język obcy zawodowy ( w naszej szkole język angielski)