Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających (722307)

Kwalifikacje

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • Ustawiania i uzbrajania obrabiarki skrawającej do wykonywania operacji i zabiegów
 • Dobierania i ustawiania parametrów skrawania
 • Mocowania narzędzi, uchwytów i przyrządów
 • Przeprowadzania obróbki próbnej
 • Obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

 

Będziesz mógł także:

 • Udzielać instruktażu jak wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek
 • Kontrolować i korygować przebieg obróbki

Obsługiwać:

 • frezarki
 • tokarki
 • szlifierki
 • wiertarki
 • wytaczarki
 • strugarki
 • obrabiarki sterowane numerycznie
 • ustalać kolejność zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych

Możesz pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, samochodów i ciągników, maszyn budowlanych, napędów hydraulicznych, wyposażenia taboru kolejowego, komunikacji miejskiej itp.

 

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej objął patronatem naukowym szkołę-część zajęć jest realizowana na terenie Politechniki Łódzkiej lub przez jej pracowników w szkole. Patronem zawodowym klasy jest P&G GILLETTE.

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach produkcyjnych z najnowocześniejszym parkiem maszynowym w regionie.

Cześć praktyczna poszczególnych modułów odbywa się w warsztatach szkolnych – ( w klasach 1- 3)