Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310)

Kwalifikacje:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

  • Wykonywania przeglądów, konserwacji i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej
  • Sprawdzania stanu technicznego maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi
  • Kontroli, regulacji i przeprowadzania próby po naprawach
  • Instalacji i uruchamiania obiektów technicznych na stanowisku pracy
  • Konserwacji, naprawy i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych

Będziesz mógł pracować:

  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, samochodów i ciągników, maszyn budowlanych, napędów hydraulicznych, wyposażenia taboru kolejowego itp.

Cześć praktyczna poszczególnych modułów odbywa się w warsztatach szkolnych – ( w klasach 1- 3 )